Chức năng

  • Nghiên cứu khoa học, phát triển & chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: công nghệ thực phẩm & đồ uống, y học dự phòng & y học lâm sàng.
  • Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, đào tạo huấn luyện, khám tư vấn & điều trị các bệnh liên quan đến dinh dưỡng & rối loạn chuyển hóa.
  • Hợp tác trong nước & quốc tế về các lĩnh vực trên

Nhiệm vụ

  • Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần ăn và những vấn đề sức khoẻ có liên quan đến dinh dưỡng.
  • Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng và lợi ích của thực phẩm đối với sức khỏe con người.
  • Tổ chức đào tạo huấn luyện, hội nghị, hội thảo chuyên ngành dinh dưỡng và truyền thông giáo dục sức khỏe về dinh dưỡng hợp lý cho người dân.
  • Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới trong công nghệ thực phẩm & đồ uống để phát triển các sản phẩm dinh dưỡng cho người bình thường và người bệnh tại Việt Nam.
  • Thực hiện các thử nghiệm tại cộng đồng và trên lâm sàng để chứng minh hiệu quả của thực phẩm dinh dưỡng thông thường và thức ăn điều trị.
  • Hợp tác trong & ngoài nước các nội dung liên quan đến dinh dưỡng và thực phẩm, đồng thời phát triển hội nhập quốc tế trong phạm vi cho phép của pháp luật.
  • Thực hiện chức năng khám tư vấn, điều trị các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng cho mọi đối tượng và các dịch vụ chuyên sâu về dinh dưỡng như xét nghiệm phát hiện thiếu – thừa các dưỡng chất