Bệnh lý khác

Dinh dưỡng sau phẩu thuật

Bệnh lý khác / 24.03.2021

Với bệnh nhân phẫu thuật, cơ thể phải trải qua một biến cố lớn về sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Việc chăm sóc bệnh nhân sau mổ, đặc biệt là dinh dưỡng đóng một vai trò rất quan trọng, đảm bảo bệnh nhân có đủ sức để vượt qua sự thiếu hụt do bệnh lý, do mất máu, dịch thể, stress... Cho dù cuộc phẫu thuật đã thành công thì việc chăm sóc, nuôi dưỡng bệnh nhân sau phẫu thuật đóng vai trò quyết định sự phục hồi của người bệnh hay không, và phục hồi nhanh hay chậm.

1

Theo dõi