Tài liệu chuyên môn

STT
Tải về
1 Quy định hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam
2 Table A1. Glycemic index (GI) and glycemic load (GL) values determined in subjects with normal glucose tolerance: 2008
3 QCVN-3-6_2011/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung iod vào thực phẩm
4 PYMS- Paediatric Yorkhill Malnutrition Score
5 Nguyên tắc dinh dưỡng cơ bản trong khẩu phần ăn của người bệnh rối loạn mỡ máu
6 Bà mẹ mang thai
7 Thông tư liên tịch 28 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
8 Theo dõi tình trạng dinh dưỡng bằng chỉ số BMI
9 A step by step guide to using STAMP
10 QCVN 5-4:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa
028.39.700.886