Sản phẩm dịch vụ

Tất cả Khám tư vấn Dinh dưỡng Nghiên cứu khoa học Huấn luyện và đào tạo Truyền thông và giáo dục sức khỏe
KẾ HOẠCH KHÓA ĐÀO TẠO “THIẾT KẾ THỰC ĐƠN” Huấn luyện và đào tạo

KẾ HOẠCH KHÓA ĐÀO TẠO “THIẾT KẾ THỰC ĐƠN”

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP. Hồ Chí Minh (NRI) và xét theo nhu cầu thực tập của một số học viên, Viện NRI sẽ triển khai khóa đào tạo “Thiết kế thực đơn”, chi tiết khóa học như sau:

KHÓA ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN  KIẾN THỨC DINH DƯỠNG CƠ BẢN ĐỊNH KỲ Huấn luyện và đào tạo

KHÓA ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN KIẾN THỨC DINH DƯỠNG CƠ BẢN ĐỊNH KỲ

Dinh dưỡng là nền tảng của sức khỏe, kiến thức dinh dưỡng giúp chúng ta tự chăm sóc bản thân và gia đình tốt hơn, giúp tăng cường sức khỏe, phòng tránh bệnh tật. Căn cứ nhu cầu tìm hiểu và quan tâm về kiến thức Dinh dưỡng, Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TPHCM phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ Y tế H&H xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, huấn luyện thường quy các khóa Dinh dưỡng cơ bản định kỳ 2 tuần/ khóa như sau:

1
028.39.700.886