Dinh dưỡng thực hành

STT
Tải về
1 Thiết kế thực đơn mẫu
2 Ngân hàng thực đơn mẫu NutiExpert
3 Phát triển ứng dụng “Khảo sát khẩu phần” trong phần mềm NuitExpert và đạo đức của ứng dụng
4 Khảo sát khẩu phần 24 giờ
5 So sánh các công cụ đánh giá chế độ ăn
6 Theo dõi tình trạng dinh dưỡng bằng chỉ số BMI
7 Thành phần dinh dưỡng một số thức ăn nhanh
8 Xây dựng thực đơn cho trẻ em khỏe mạnh
9 Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
10 Qui định về mức tối đa & tối thiểu của năng lượng và các dưỡng chất trong khẩu phần hàng ngày
12