Dinh dưỡng nhi khoa

STT
Tải về
1 Chăm sóc con trong mùa dịch covid
2 Quyết định Thủ tướng Chính Phủ về chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời cho trẻ
3 PYMS- Paediatric Yorkhill Malnutrition Score
4 Khuyến nghị vận động cho trẻ em 0-5 tuổi của WHO
5 Hướng dẫn WHO trong phòng chống thừa cân béo phì ở trẻ em
6 Hướng dẫn WHO trong điều trị còi xương ở trẻ em
7 Hướng dẫn Quốc gia điều trị suy dinh dưỡng trẻ nhỏ
8 Hướng dẫn Quốc gia điều trị suy dinh dưỡng thấp còi
9 Công cụ sàng lọc tình trạng dinh dưỡng trẻ em PNST
10 Công cụ đánh giá tình trạng dinh dưỡng nhi khoa SGNA
12