Huấn luyện và đào tạo

KẾ HOẠCH KHÓA ĐÀO TẠO “THIẾT KẾ THỰC ĐƠN”

Huấn luyện và đào tạo / 10.10.2022

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP. Hồ Chí Minh (NRI) và xét theo nhu cầu thực tập của một số học viên, Viện NRI sẽ triển khai khóa đào tạo “Thiết kế thực đơn”, chi tiết khóa học như sau:

1

Từ khóa

Theo dõi

028.39.700.886