Nguyễn Thanh Danh

Tiến sĩ - Bác sĩ

Nguyễn Thanh Danh

CHỨC VỤ:

  • Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TPHCM

  • Bác sĩ khám bệnh tại phòng khám NRI

CHUYÊN MÔN:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ tại Đại Học Y dược TPHCM năm 1983

  • Tốt nghiệp Bác sĩ CK1 Nhi tại Đại Học Y Dược TP.HCM năm 1989

  • Tiến sĩ Nhi khoa tại Đại học Y dược TPHCM năm 2002

  • Giảng viên thỉnh giảng sau đại học trường Đại học Y Dược TPHCM

  • Nguyên Trưởng phòng khám Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM

  • Hơn 30 năm kinh nghiệm khám, tư vấn, điều trị, nghiên cứu, truyền thông, giảng dạy về lĩnh vực dinh dưỡng