Phòng khám dinh dưỡng

Dịch vụ xét nghiệm Vitamin

Phân tích thành phần cơ thể / 11.09.2020

Xét nghiệm vitamin D có vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến sự...

Dịch vụ xét nghiệm theo yêu cầu

Chụp x-quang / 11.09.2020

Chụp X-quang được chỉ định cho nhiều dạng bệnh lý, có thể thực hiện ở nhiều đối tượng như trẻ ...

Dịch vụ xét nghiệm Vitamin D

Phân tích thành phần cơ thể / 11.09.2020

Các phương tiện máy móc hiện đại tại Nutrihome cho kết quả xét nghiệm sinh hóa - huyết học...

Dịch vụ chụp X-quang

Chụp x-quang / 11.09.2020

Chụp X-quang được chỉ định cho nhiều dạng bệnh lý, có thể thực hiện ở nhiều đối tượng như trẻ ...

Dịch vụ xét nghiệm Vitamin

Phân tích thành phần cơ thể / 11.09.2020

Xét nghiệm vitamin D có vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến sự...

123

Từ khóa

Theo dõi

028.39.700.886