Đái tháo đường

Bệnh đái tháo đường gia tăng ở Việt Nam

Đái tháo đường / 19.10.2020

Một trong những vấn đề sức khỏe hiện nay là đái tháo đường, khoảng 80% ca bệnh mới ở nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, theo bác sĩ Minh Nguyệt.

12

Theo dõi